Các vị trí tấn công trong bóng rổ

Mặc dù không có bất kỳ quy tắc nào quy định cụ thể về vị trí tấn công trong bóng rổ, nhưng điều này đã trở thành như một phần của bóng rổ.

Có 5 vị trí tấn công mà đa số các đội bóng đều sử dụng trong trận đấu bóng rổ, bao gồm: vị trí bảo vệ điểm, bảo vệ bắn súng, chuyển tiếp nhỏ, chuyển tiếp sức mạnh và vị trí trung tâm.

Vị trí bảo vệ điểm (thường được gọi là vị trí 1): thường là người chơi nhanh nhất trong đội, tổ chức tấn công của đội bằng cách kiểm soát bóng và đảm bảo rằng bóng đến đúng người chơi khác vào đúng thời điểm.

Các vị trí tấn công trong bóng rổ
Các vị trí tấn công trong bóng rổ

Vị trí bảo vệ bắn súng (vị trí 2): tạo ra nhiều cú đánh bóng, chủ yếu là tầm xa. Vị trí này cũng nhằm bảo vệ người chơi tốt nhất về phòng thủ.

Vị trí chuyển tiếp nhỏ (vị trí 3): thường chịu trách nhiệm chính cho việc ghi điểm thông qua các vết cắt vào rổ và rê bóng.

Vị trí chuyển tiếp sức mạnh (vị trí 4): ở vị trí này, người chơi chơi tấn công thường xuyên với lưng vào rổ; về phòng thủ, chơi dưới rổ (trong phòng thủ khu vực) hoặc chống lại sức mạnh đối phương về phía trước (trong phòng thủ giữa người với người ).

Vị trí trung tâm (vị trí 5): với vị trí này, người chơi sử dụng chiều cao và kích thước để ghi điểm, để bảo vệ rổ chặt chẽ (về phòng thủ) hoặc để bật lại.

Các vị trí tấn công trong bóng rổ ở trên rất linh hoạt. Trong khi chơi, người chơi có thể thay đổi vị trí cho nhau để có được sự phối hợp ăn ý nhất và tạo chiến thuật riêng cho đội mình nhằm đưa bóng vào rổ của đối phương.